אנו מבקשים לקבל ביטול רישום עבור:

אנו מבקשים לקבל ביטול רישום עבור (ילד נוסף):

אנו מבקשים לקבל ביטול רישום עבור (ילד נוסף):

יש לצרף תעודות זהות של שני ההורים כולל הספח עם פרטי הילד/ה

* במקרה של הורה עצמאי: יש לצרף לבקשה הצהרה של ההורה השני לתומה בנוכחות עו"ד, המאשרת את הביטול, או לחילופין על שני ההורים להגיע לאגף החינוך ולבצע את ביטול הרישום בהסכמה. ניתן לשלוח באמצעות פקס שמספרו 04-8478150 או למייל [email protected]

הסיבה לביטול הרישום:
הסיבה לביטול הרישום: (חובה) שדה חובה

אל הבקשה יש לצרף תעודת זהות של שני ההורים בצרוף ספח המעיד על שינוי הכתובת

אם טרם שונתה כתובת יש לצרף "טופס רשות קולטת" - אישור והסכמה של המועצה/העירייה לקליטת הילד/ה במוסד שבבעלותה