המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות. בתוך כך להיות אזרח אכפתי ומועיל בחברת מופת, המגלה אחריות בעיצוב עתידו ועתיד קהילתו. המחלקה מסייעת במציאת מענים המותאמים לשונות התרבותית, המגדרית והמגזרית בחברה.

המחלקה פועלת מתוקף חוק לימוד חובה, להחלתו ואכיפתו, ומשמשת כ"חיל החלוץ" של המשרד בכל הקשור למימוש היעדים למניעת נשירה: איתור תלמידים בנשירה או בסכנת נשירה וביסוס הישגיהם של תלמידים אלה (בהתאמה לגילם) בכל מוסדות החינוך שבפיקוח המשרד.

קציני הביקור הסדיר אחראים לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב. תפקידו של קצין ביקור סדיר לוודא נוכחות סדירה ומניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך.

 

שם קצין ביקור סדיר

בתי ספר באחריותו

טלפון

מייל

חאלדי עאמר,  רכז יחידת ביקור סדיר  

תיכון כרמל זבולון , תיכון רמות זבולון , יסודי ניצני זבולון , יסודי נופית , כל הגנים ביישובי המועצה

0542666437

[email protected]

עדי צמח

יסודי ראס עלי , יסודי איבטין , תלמידי חוץ  ורכזת חינוך מיוחד

0546833012

[email protected]

 
עאמר חאלדי
קב"ס
054-2666437
חן אבאי
קב"סית
04-8478166
0508663076