אודות מועצה אזורית זבולון

מועצה אזורית זבולון משתרעת על שטח שיפוט של כ 65,000 דונם ובה ישוב קהילתי, ישובים ערבים ובדואים, מושבים, קיבוצים ומוסדות חינוכיים: אורנים, אושה, איבטין, חוואלד, יגור, כפר ביאליק, כפר המכבי, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים, נופית, ראס עלי, רמת יוחנן, שער העמקים.

במועצה כ 14,000 תושבים ומרבית שיטחה הוא שטח חקלאי מעובד, כ-57%.

 שם המועצה כשם עמק זבולון לקוח מהתנ"ך, נחלתו הקדומה של שבט זבולון.

מטרות העל:

מועצה אזורית זבולון הגדירה מטרות על המכוונות את עבודתה:

  • מערכת חינוך איכותית מותאמת לעתיד
  • שירותים מתקדמים ומונגשים לישובים ולתושבים
  • שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות
  • פיתוח  קהילתי – ישוב, צעירים, צמיחה דמוגרפית וגיל שלישימעורבות עמוקה באיכות הסביבה
  • מעורבות עמוקה באיכות הסביבה
  •  מתן שיויון הזדמנויות בחברה הבדואית והערבית
  • פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמות
  • חיזוק התרבות הארגונית

ראש המועצה הוא עמוס נצר שנבחר בשנת 2018.

תכנית עבודה 2020:

ספר תקציב זבולון F.pdf