דני אלימלך
מנהל אגף שירותי קהילה
04-8478117
054-6833017
 

מטרת הפעילות של המחלקות באגף

  • שירות איכותי ומותאם לתושבים, קביעת רמת שירות.
  • יד למגינים אולם אזורי יגור - קיום סדרות ומופעי תרבות מגוונים לטובת תושבי המועצה והאזור
  • ספורט – העמקת הספורט העממי וקידום הספורט ההישגי
  • נוער –  הענקת מעטפת מקצועית לצוותי החינוך בישובים, ליווי מועצת נוער, פיתוח פעילויות בחופשים והעצמת מנהיגות.
  • דת -  קידום תרבות יהודית בישובים וחיזוק הקשר עם מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
  • תחבורה – מתן מענה במערך ההיסעים בחינוך ושירות היסעים לישובים במועצה