דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 08/2020 לתפקיד מנהל מדור ישובים במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 07/07/2020 21/07/2020
מכרז 2020/60 פרסום חוזר לתפקיד עובד קידום נוער - עובד חינוך-טיפול ביחידה לקידום נוער כללי פומבי 07/07/2020 21/07/2020
דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 21/04/2020
דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 21/04/2020

עבור לארכיון דרושים