שימו לב - התאריך האחרון להגשת המועמדות למלגות, הוארך לתאריך 30.9.22

 

28.7.22

 

הנדון: קול קורא לסטודנטים להגשת מועמדות לקבלת "מלגת מעורבות קהילתית בזבולון " בשיתוף מפעל הפיס
שנה"ל תשפ"ג 2022 - 2023

מועצה אזורית זבולון רואה ערך רב בהצמחת קהילה מקומית חזקה, מעורבת ומחוברת ומתוך כך פועלת רבות לעשייה חברתית וקהילתית, לצד קידום השכלה גבוהה בקרב הצעירים. לאור חזון זה ובמטרה להצמיח מנהיגות צעירה החליטה המועצה להקים צוות מלגאים, סטודנטים בני המועצה, המאמינים גם הם בתרומה ועשייה ערכית לקידום התושבים והישובים בזבולון.

בשנת הפעילות הקרובה תעניק המועצה 2 סוגי מלגות  עם מעורבות חברתית :

א. מלגת פיס זבולון  לעשרים וחמישה סטודנטים  לכל היותר מותנה בעמידה בקריטריונים המצורפים בהמשך ובהחלטת וועדת המלגות המועצתית)

הסטודנטים שיענו על הקריטריונים ויימצאו מתאימים להשתתפות בתכנית יזכו במלגת לימודים שנתית בסך 10,000 ש"ח כל אחד, בתמורה ל- 140 שעות פעילות, בפרויקטים אותם מקדמת המועצה לקהילת זבולון בשיתוף מפעל הפיס.

הסטודנטים אשר יבחרו להיות חלק מהתכנית יתחייבו לתת:

 1. 110 שעות מעורבות חברתית למקום בו ייקחו חלק.
 2. 20 שעות יוקצו למפגשי העשרה ומנהיגות שהנוכחות בהן הינה חובה!  
 3. 10  שעות יוקצו לפרויקט קהילתי משותף.

ב. מלגת פיס פר"ח בשיתוף עם המועצה. חברנו לתכנית  פר"ח וביחד עם מפעל הפיס אנו מאפשרים לסטודנטים תושבי המועצה, להגיש מועמדות לפר"ח ברחבי הארץ.  (פר"ח הינה תכנית לאומית להשפעה חברתית, המערבת סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית).  

הסטודנטים שיתקבלו יזכו במלגה ע"ס 10,000 ₪ (עמותת פרח 4000 ₪, מפעל הפיס 5000 ₪ מועצה 1000 ₪ )   ידרשו לתת 120 שעות עבור תכנית פר"ח ועוד 20 שעות מעורבות חברתית במועצה בתיאום עם רכזת המלגאים.

 • הקבלה לתכנית מותנית בראיון בתכנית פר"ח.
 • ניתן להתרשם מפעילות התכנית באתר האינטרנט www.perach.org.il
 • ההרשמה לתכנית תחל בתחילת ספטמבר 2022 דרך אתר  פר"ח .
 • המועצה תקלוט עד 10 מלגאים (לאחר הרשמה דרך אתר פרח) שיתחייבו ל20 -  שעות מעורבות קהילתית במועצה . מותנה בראיון אישי במועצה לאחר קבלה לפר"ח.

המועמדים שיתקבלו לתכנית המלגות, מתחייבים למסגרות התנדבות, שלהן השפעה חברתית גדולה. מסגרות שרובן הגדול מחייב התנדבות פיזית במקום, יחד עם זאת אנו גמישים ונעשה הכל על מנת להתאים את מסגרות ההתנדבות ללו"ז הסטודנטים.

תהליך הגשת המועמדות ובחירת המלגאים:

יש לקרוא בעיון את פרטי התכנית והקריטריונים להגשת מועמדות המפורטים במסמך זה. במידה והנך עונה על הקריטריונים ומעוניין/ת להציע את מועמדותך לתכנית יש למלא את השאלון שבהמשך העמוד.

הועדה תשאף לנציגות מגוונת של יישובים ותחומי לימוד בצוות המלגאים.

אופן קבלת המלגה:

המלגה תועבר ב-2 פעימות במהלך השנה, ובכפוף לקבלת אישור על השלמת מכסת שעות הפעילות מרכזת התכנית.

תנאי סף להגשת מועמדות לתכנית:

 1. המבקש הינו תושב מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב–5 השנים האחרונות לפחות. לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
 2. המבקש לומד במדינת ישראל ע"פ הקריטריונים הבאים:
  1. לימודים לתואר ראשון או שני במסלול אקדמי, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  2. לימודי תעודת הוראה או לימודי תעודת הנדסאי במוסד המוכר ע"י המה"ט .
  3. בית ספר על תיכוני לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
  4. הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  5.  סטודנטים הלומדים בכיתות י"ג – י"ד בחינוך טכנולוגי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך.
  6. סטודנטים אשר לומדים בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך. 
  7. הסטודנטים אשר לומדים בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות
  8. לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג
  9. סטודנט אשר קיבל השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים" אינו רשאי להגיש מועמדות.
 3. המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי. לא חל על בעלי פטור או מי שאין עליו חובת שירות.
 4. מילוי שאלון התאמה מקוון וצירוף המסמכים המבוקשים
 5. סטודנט אשר לא מבצע  פעילות חונכות דרך גורם אחר – עדיפות
 6. סטודנט אשר אינו  מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה.
 7. הסטודנט לא יקבל מלגה נוספת בשנת הלימודים תשפ"ג ממפעל הפיס
 8. המלגה מותנית בקבלת אישור על השלמת שעות פעילות (כ-140 שעות), התחייבות לנוכחות פיזית במסגרת השעות המוגדרות.
 9. ראיון אישי – מלגת פיס זבולון  מחייבת ראיון אישי. הראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר  2022.
 10. חתימה על כתב הצהרה והתחייבות של מלגאי/ת מול מפעל הפיס והמועצה.

     דרישות:

 • מפגשים לפי תנאי הפרויקט אליו משויך הסטודנט.
 • מפגשים קבוצתיים להכשרה והעשרה בהובלת מרכז הצעירים "ציפורה"
 • חובת נוכחות בטקס פתיחת שנת הפעילות ובטקס חלוקת המלגות בפעימה הראשונה.

חלוקת הכספים תתקיים בשתי פעימות: פעימה ראשונה – אפריל  2023, פעימה שניה אוקטובר 2023.

בכל הפרויקטים, יידרשו הסטודנטים להיות ערוכים לפעול בכפוף להנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה בפרט ולפעול בשעת משבר בכלל

 

הנחיות:

1. היכנסו לטופס רישום

2. יש לצרף את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות הכולל את הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים במשרד הפנים.

ב. קורות חיים

ג. אישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד לשנה זו.

ד. קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 מהמוסד בו הנך לומד. (במידה וטרם שולם הסכום במלואו ,יש להציג מקדמה ובהמשך את אישור שכר הלימוד)

ה. צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שאין עליהם חובת שירות פטורים מסעיף זה).

המועד האחרון להרשמה והגשת כלל המסמכים הנדרשים הינו יום חמישי 31.8.22 בשעה 16:00. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות. 

שימו לב: המועד האחרון הוארך לתאריך 30.9.22

שימו לב!
ללא האישורים המתאימים הבקשה לא תובא לדיון בפני ועדת המלגות.
סטודנט אשר לא יגיע  לטקס לא יוכל  לקבל המלגה.
אין במילוי בקשה זו התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה.
לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות למנהלת מרכז צעירים, ענת טנא-מלכין  054-6833065 או לויקי שלם, רכזת המלגאים 052-5552739

תינתן עדיפות לסטודנטים שטרם התקבלו למלגת פיס זבולון בעבר.

*נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.

* מותנה באישור סופי של מפעל הפיס.

לידיעתכם: במהלך שנת תשפ"ג  יצא קול קורא למלגות עידוד על סך 1000 ₪.  לא ניתן להגיש מועמדות לשתי המלגות באותה שנה.

בהצלחה רבה!!!

תם הזמן למילוי טופס זה.