שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: החברה לפיתוח זבולון בע"מ מכרז פומבי מס' 04/20 להקמת מתחם הכולל מבנים יעודיים לאנשים עם מוגבלות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 31/08/2020 08:00 תאריך סגירת המכרז: 13/10/2020 12:00

עבור לארכיון המכרזים