המאבק ביתושים - זה תלוי גם בכם!

עם תחילת האביב והקיץ מתחילה עונת דגירת היתושים במקוואות מים עומדים. אזורנו הכפרי מקשה במיוחד על אופן איתור היתושים.


מחלקת התברואה של המועצה האמונה על נושא ההדברה מבצעת מגוון פעולות לצמצום המפגע, ביניהן ניטור אזורי דגירה ע"י דוגם מוסמך פעם בשבוע.
הטיפול היעיל ביותר למניעת יתושים הוא ייבוש מקורות המים העומדים ואפילו הקטנים ביותר.

את המאמץ העיקרי אנו מרכזים במציאת מקורות מים שאינם גלויים לעין ומים עומדים שמצטברים במהלך החורף וטרם התייבשו.
כיוון שמוקדי הדגירה הקבועים והמוכרים מטופלים על ידי צוות מחלקת התברואה באופן רצוף  ולאורך רוב חודשי השנה, מרבית מפגעי היתושים כיום נמצאים בשטח הפרטי בחצרות הבית והמשקים.

כדי להתמודד טוב יותר עם הבעיה מומלץ כי כל תושב יבצע סריקה בחצר ביתו וידאג לרוקן את כלי האגירה מלאים במים, כגון: עציצים, אדניות, צמיגים, שלוליות מים ועוד. יש למנוע באופן מוחלט כל גלישת ביוב או דליפת  מים היוצרים שלולית (אפילו טפטוף מזגן יכול ליצור מפגע).

בעלי משקים ורפתות מתבקשים לבצע ריסוס להדברת יתושים ולוודא פינוי מטרדים שעלולים להוות מוקד דגירה ליתושים.
אנו במועצה רואים חשיבות רבה ברווחתם של תושבינו במניעת מפגעים ומטרדים ובמקביל אנו עושים רבות למען שימור הסביבה ונמנעים מאמצעי הדברה כימיים שיפגעו בקרקע, בחי ובצומח.
אנו מבקשים  מציבור התושבים שלנו להיות ערניים ולקחת חלק בהסרת מפגעים מקומיים ולדאוג לייבוש מקורות מים עומדים בחצר הפרטית.

לדיווחים על מפגעים יש לפנות למוקד המועצה בטלפון 04-8431599

או דרך האתר https://www.zvulun.org.il/moked/

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה.