מה עשינו בסגר

כמועצה ירוקה שמחנו להמשיך להפעיל לכל אורך הסגר, במסגרת ההגבלות, את כל השירותים האפשריים