לא תתקיים קבלת קהל במועצה בשל הנחיות הקורונה

בשל הנחיות הסגר לא תתקיים קבלת קהל המועצה