מלגות המועצה לסטודנטים

ב 31.3.16 הסתיימה ההרשמה למלגות סטודנטים

הודעה תישלח בשבועות הקרובים לכל הנרשמים

 

שנת תשע"ו 

קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון – שנה"ל  תשע"ו
תקנון תבחינים

להורדת דף התבחינים כקובץ PDF לחץ כאן

2/2/2016 
כ"ג שבט ה'תשעו

המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים.

ועדת המלגות דנה וקבעה את התבחינים לחלוקת המלגות.

הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט* / מבקש אשר הגיש בקשה למלגה.

תהליך הגשת המועמדות מתבצע באמצעות הטופס האינטרנטי באתר, ובהעברת המסמכים הנדרשים בדוא"ל בלבד.

אנא, קראו בתשומת לב את התקנון, ואת כל הדרישות למסמכים נלווים, לתשלום ולמילוי טופס הבקשה למלגה.

מאחלים לכולם שיהיה בהצלחה.

 

התבחינים לזכאות להגשת בקשה למלגה:

1.   המבקש הינו תושב  מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
      לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים    
      האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות
      לפחות.  

2.   המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי, לא חל על תושבינו הערביים ומקרים חריגים.

3.   המבקש לומד במדינת ישראל באחת מהאפשרויות הבאות:

א)      לימודים לתואר ראשון  במסלול אקדמאי, בשנה ב' ואילך, במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ב)      לימודים באוניברסיטה הפתוחה בתכנית שנתית של 24 נק', או חמישה קורסים  לפחות בשנה,
          החל מהנקודה ה – 25.

ג)       לימודים במסלול הנדסאים משנה ב' ואילך המעניק תואר הנדסאי המוכר על ידי  משרד החינוך או משרד    
          הכלכלה.

4.    סטודנט הלומד בחו"ל  במוסד המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, (בדר"כ מוסד
       אשר מוכר במדינתו כמוסד להשכלה גבוהה ורשום בספר המוסדות המוכרים של אונסקו, מוכר על ידי הגוף הנ"ל)
       יהיה זכאי להגיש בקשה למלגה במידה והוא עומד בכל שאר התבחינים הנדרשים מסטודנט הלומד בארץ.

5.     גיל המבקש אינו עולה על 33 שנה (בשנת תשע"ו - ילידי 1982 ואילך).

6.    המבקש  לומד שנת לימודים מלאה.

7.   המבקש זכאי לקבל מהמועצה מלגה אחת בלבד וזאת לצורך לימודיו לתואר ראשון או במסלול הנדסאים.

8.   סכום המלגה יעמוד על כ 3,000 ₪. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה המלגה לאור נסיבות
      מיוחדות. ההחלטה על גובה המלגה, תתפרסם בצמוד למועד ההודעה על הזכאות.

 

לא זכאי לקבל מלגה:

1.     סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או הסבה מקצועית וכו'.

2.     סטודנט הפטור משכר לימוד או ששכר הלימוד ממומן בשיעור העולה על 50% על ידי גורם ממוסד.

3.     סטודנט שקיבל בעבר מלגה מהמועצה

הבהרות:

1.    המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה.

2.    אין לראות בהגשת בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים – התחייבות של המועצה למתן מלגה כמבוקש.

3.    המועד האחרון להגשת בקשה למלגה – יום חמישי,    ה – 31 במרץ  2016 ; כ"א באדר ב' תשע"ו.

הנחיות:

1. קראו בעיון את  מסמך תקנון התבחינים שלהלן. ניתן להדפיסו או להורידו כקובץ PDF .

2. למילוי "טופס הבקשה", לחצו על קישור זה. שימו לב היטב להנחיות שבתחילת הטופס ובסופו.

3. בנוסף לטופס הממוחשב הנכם מתבקשים לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

א.  צילום תעודת זהות הכולל את  הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים
     במשרד הפנים.

ב.  אישור לימודים  במוסד בו הנך לומד כולל ציון שנת הלימודים.

ג.  קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ו מהמוסד בו הנך לומד.

      ד.  צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שלא שירתו ואינם מחויבים לשירות, פטורים
           מסעיף זה.)

ה.  תמונת פספורט עדכנית בקובץ תמונה.

את הטפסים ניתן להעביר אלינו בפורמט PDF או JPG  (בסריקה או צילום סמרטפון)  לדוא"ל: [email protected] .

תהליך הגשת המועמדות למלגה כרוך בתשלום בסך 30 ₪ עבור דמי טיפול. את הסכום ניתן לשלם במועצה במזומן, או טלפונית אצל זוהר כתר-יערי בכרטיס אשראי  בטלפון 04-8478158. דוא"ל  [email protected]  .

  ********

הליך הבדיקה והטיפול בבקשת מלגה יתחיל רק לאחר השלמת הגשת המסמכים המפורטים להלן:

      1. מילוי הטופס הממוחשב.

      2. משלוח בדוא"ל של המסמכים הנלווים.

      3. הסדרת תשלום דמי הטיפול.

********

טלפון לבירורים:  חווה   04-8478162,  כתובת דוא"ל:  [email protected]   

ההרשמה תתקיים עד  ה 31 במרץ 2016. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

 

חברי ועדת המלגות 

גנית ריכטר - יו"ר הועדה; אסף נהיר; סלים עמריה; ג'קי שורק; מאיר יפה; מוסטפה חילף, ריפי שהם; חווה קלס ליבר.

להורדת דף התבחינים כקובץ PDF לחץ כאן

*  נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.