טופס תלונה - ממונה תלונות הציבור

פרטי הנילון (האדם עליו מתלוננים)

האם הנושא נידון בבית משפט?
האם הנושא נידון בבית משפט? * שדה חובה
האם נעשו פניות לגופים נוספים? Copy
האם נעשו פניות לגופים נוספים? Copy * שדה חובה