הנחיות מעודכנות באתר משרד הבריאות: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/

עדכון הנחיות 3.7.20

הממשלה החליטה אמש על הגבלות נוספות כדי למנוע את התפשטות הקורונה:
•    החל מהבוקר ישנה הגבלת התקהלויות של עד 20 איש במקומות סגורים
בבתי תפילה מותרת התקהלות של עד 50 איש. 
•    הגבלה באולמות, ברים, מועדונים: עד 50 משתתפים - טרם נכנסה לתוקף וכפופה לאישור ועדת הקורונה בכנסת.
•    במקומות פתוחים הגבלת ההתקהלות עומדת על 50 איש ללא שינוי.
במקביל הודיעה הממשלה כי תגביר את האכיפה על ההתקהלויות ובמרחב הציבורי.

אנא שמרו על ההנחיות ועל בריאותכם

 

 

4_5938128148867581723.pdf