עוברים לראש הדרוג 6.12.17

אגף כוח אדם בצה"ל מפרסם את דירוג היישובים ובתי ספר תיכון שבוגריהם "תורמים יותר" בשירותם הצבאי. הדירוג משקלל את אחוז המתגייסים ביישובים מקרב חייבי הגיוס בשנת 2014, את אחוז הלוחמים מקרבם וכן את אלה שיצאו מהם לקורס קצינים. אגף כוח אדם מפרסם דירוג של מועצות מקומיות ואזוריות.

המועצה, מובילה באחוז המתגייסות והמתגייסים בדרוג.

זו דרך חיים עם עקרונות וחינוך שנבנים לאורך שנים רבות. החל מגני הילדים המושקעים, המשכם בבתי הספר היסודיים של המועצה וסיומם בבתי הספר העל יסודיים, שם מתחילה הדרך לצה"ל. והדרך הזאת גם אוספת אליה בדרך, הרבה פעילויות בשעות הפנאי, חוגים רבים, מעטפת שלמה ואוהבת של אנשי חינוך, כל אלה מביאים את המגויסות והמגויסים מהמועצה להיות בראש הדרוג.

הרבה כבוד למועצה ויישוביה, הרבה כבוד המגיע לפינות החמות ביותר במועצה, פינות שבימים אלה חשוב שתהיינה.

יערי משה.

(קישור לכתבה ב()