רישום לגני ילדים

רישום ילדים לגנ"י לשנה"ל תש"פ


הורים יקרים שימו לב – החל משנה זו הרישום לגני הילדים יתקיים דרך האינטרנט בלבד .

לא יתאפשר רישום ידני בישובים. תושבים שלא ירשמו במועדי פתיחת האתר שלהלן יצטרכו להגיע  למחלקת החינוך במועצה לרישום ילדיהם עד ל 28.2.19 לכל המאוחר.  במקרה זה יש להביא את תעודות הזהות של שני ההורים.

 

מועד הרישום לגנ"י באינטרנט לשנה"ל תש"פ במועצה האזורית זבולון יתקיים:

מיום שני, א' בשבט התשע"ט  (07.01.2019), משעה 7:00.

עד יום חמישי, כ"ה בשבט התשע"ט (31.01.2019) עד שעה 24:00.

מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגילאי 3 , 4 , 5  המופיעים במרשם התושבים של המועצה.
ביישובים בהם יש שימוש מועט באינטרנט תתקיים הרשמה ידנית על-פי פרסום סמוך למועד הרישום.
תאריכי הלידה של חייבי הרישום הם:
גילאי 5 התאריכים :   כ"ט בטבת התשע"ד 1 בינואר - 2014
                           ט'   בטבת התשע"ה 31 בדצמבר - 2014  
גילאי 4 התאריכים :   י' בטבת התשע"ה 1 בינואר - 2015
                                    י"ט בטבת התשע"ו 31 בדצמבר - 2015
גילאי 3 התאריכים :   כ" בטבת התשע"ו 1 בינואר - 2016
                               ב' בטבת התשע"ז 31 בדצמבר - 2016

כתובת האתר באינטרנט:  https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1320

(האתר יעלה לאוויר בתאריך 01.01.2019).
ניתן גם להיכנס ללינק "רישום גני ילדים באינטרנט תש"פ " הנמצא באתר המועצה.
לידיעתכם.
בברכה
חגית כהן ליכטר
מנהלת הגיל הרך