ראש המועצה

 

 

ראש המועצה - דב ישורון
חבר קיבוץ יגור.

נשוי ואב ל ארבעה

 

 

תפקידים
מרכז גדולי הפלחה בקיבוץ יגור.
מרכז משק יגור.
מרכז משרד כלכלי יגור.
מרכז כלכלי אזורי מטעם התנועה הקיבוצית

מנהל החברה לפיתוח זבולון מ 1998
סגן ראש המועצה האזורית זבולון מ 2002.
ראש המועצה מ 12/12/2007