ראשי מועצה בעבר

1950-1954
שלום גרוס
קיבוץ אושה
1954-1960
משה קרוא
קיבוץ ר. יוחנן
1960-1982
יעקב רם
קיבוץ יגור
1982-1997
משה נצר
קיבוץ ר.יוחנן
1997-2007
שלמה חבר
קיבוץ ש. העמקים