פורים שמח

לכל ילדי ותושבי המועצה, חג פורים שמח. בחג הפורים הזה מצווים אנו לשכוח את תחפושות האתמול ולהיות עם תחפושות המחר כדי שתמיד נהיה חלק מתהלוכה ארוכה עד לא ידע...