פרס ניהול תקין למועצה 12.12.17

פרס ניהול תקין מחולק כל שנה לרשויות ע"י משרד הפנים בגין ניהול כספי תקין, התנהלות כספית ומנהלית תקינה. המשרד מפעיל כלים שונים בכדי לעודד ולסייע רשויות מקומיות לעמוד ביעדים הללו. הפרס מוענק במסגרת בדיקה של דו"חות כספיים מבוקרים. השנה נוספו לראשונה, פרמטרים מתחום רישוי עסקים שיש בהם בכדי לפסול רשות מקומית מקבלת
הפרס. עמידה בפרמטרים מחייבת התנהלות נכונה ותקינה של הרשות המקומית לאורך כל שנת התקציב לרבות בחינה מתמדת של תזרים
המזומנים, תפקוד תקין של מערכת האכיפה והגבייה, מעקב ובקרה אחר
התקציב השוטף והתייעלות מתמדת במתן השירותים לתושב לנוכח מסגרת תקציבית נתונה ועוד.

המועצה מקבלת את הפרס כ – 15 שנה ברציפות וזה בהחלט מעיד על התנהלות המועצה לאורך השנים.
את הפרס בשם המועצה קיבלו במעמד השר דרעי, עודד יניב גזבר המועצה לשעבר ורותי דנטס מנהלת מחלקת הגביה במועצה.
כעת נותר רק להמשיך עוד שנים רבות בדרך הזאת...