מליאת המועצה ופרוטוקולים

דב ישורון ראש המועצה איל סהר כפר המכבי
איתמר שורקי כ. חסידים ב גלעד ג'ובי כ. הנוער הדתי
סאלח עמריה איבטין יניב אייזנבנד כ. חסידים א
שלמה אברהם אושה    
מוסטפה חילף איבטין חזי מלמד נופית
חאלדי חמודי חוואלד ברברה מידן קלטש נופית
עוגן יהושוע יגור מאג'ד סמרי ראס עלי
ארנה חגי זוארץ יגור ניר שגיא רמת יוחנן
ידיד כהן כפר ביאליק יהושוע דרורי שער העמקים

סך כל תושבי המועצה נכון ליום  7.7.2016 - 13,279

 

ישיבות מליאה  2015      

ישיבה מספר תאריך הישיבה
ישיבה מספר 8/2018 תאריך הישיבה 3.9.18
ישיבה מספר 7/2018 תאריך הישיבה 6.8.18
ישיבה מספר 6/2018 תאריך הישיבה 18.6.18
ישיבה מספר 5/2018 תאריך הישיבה  28.5.18
ישיבה מספר 4/2018 תאריך הישיבה 30.4.18
ישיבה מספר  3/2018 תאריך הישיבה  26.3.18
ישיבה מספר   2/2018 תאריך הישיבה 26.2.18
ישיבה מספר  1/2018 תאריך הישיבה  29.01.18
ישיבה מספר  11/2017 תאריך הישיבה  25.12.17
ישיבה מספר 10/2017 תאריך הישיבה 27.11.17
ישיבה מספר 9/2017 תאריך הישיבה 16.10.17
ישיבה מספר  8/2017 תאריך הישיבה  4.9.17
ישיבה מספר  7/2017 תאריך הישיבה  24.7.17
ישיבה מספר 6/2017 תאריך הישיבה 19.6.17
ישיבה מספר  5/2017 תאריך הישיבה 22.5.17
ישיבה מספר  4/2017 תאריך הישיבה  22.4.17
ישיבה מספר  3/2017 תאריך הישיבה  24.3.17
ישיבה מספר 2/2017 תאריך הישיבה  20.2.17
ישיבה מספר 1/2017 תאריך הישיבה  23.1.17
ישיבה מספר 11/2016 תאריך הישיבה  26.12.16
ישיבה מספר  10/2016 תאריך הישיבה  28.11.16
ישיבה מספר 9/2016 תאריך הישיבה   31.10.16
ישיבה מספר  8/2016 תאריך הישיבה  5.9.16
ישיבה מספר  7/2016 תאריך הישיבה  25.7.16
ישיבה מספר  6/2016 תאריך הישיבה  13.6.16
ישיבה מספר 5/2016 תאריך הישיבה  16.5.16
ישיבה מספר 4/2016 תאריך הישיבה 18.4.16
ישיבת מספר  3/2016 תאריך הישיבה 21.3.16
ישיבה מספר  2/2016 תאריך ישיבה  22.2.16
ישיבה מספר  1/2016 תאריך הישיבה  25.1.16
ישיבה מספר  11/2015 תאריך הישיבה  28.12.15
ישיבה מספר  10/2015 תאריך הישיבה 23.11.15
נספח לתב"רים 9/2015  
ישיבה מספר 9/2015 תאריך הישיבה 12/10/2015
ישיבה מספר 8/2015 תאריך הישיבה 31/8/2015
ישיבה מספר 7/2015 תאריך הישיבה 27/7/2015
ישיבה מספר 6/2015 תאריך הישיבה 22/6/2015
נספח לתב"רים 5/2015  
ישיבה מספר 5/2015 תאריך הישיבה 18/5/2015
ישיבה מספר 4/2015 תאריך הישיבה 20/4/2015
ישיבה מספר 3/2015 תאריך הישיבה 20/3/2015
ישיבה מספר 2/2015 תאריך הישיבה 16/2/2015
ישיבה מספר 1/2015 תאריך הישיבה  19/1/2015

 

פרוטוקלים ישיבות מליאה   2007  -  2014

 

ישיבה מספר תאריך
1/2007 20.2.2007
2/2007 20.3.2007
3/2007 29.5.2007
4/2007 17.6.2007
5/2007 4.9.2007
6/2007 22.10.2007
7/2007 17.12.2007
1/2008 28.1.2008
2/2008 25.2.2008
3/2008 31.3.2008
4/2008 5.5.2008
5/2008 16.6.08
6/2008 21.7.08
7/2008 1.9.08
08/2008 6.10.08
09/2008 24.11.08
10/2008 22.12.08
1/2009 26.1.09
2/2009 23.2.09
3/2009 23.3.09
4/2009 11.5.09
5/2009 8.6.09
6/2009 13.7.2009
7/2009 7.9.09
8/2009 19.10.09
9/2009 23.11.09
 1/2010 11.1.10
2/2010 15.2.10
3/2010 22.3.10
4/2010 26.4.10
.5/2010 24.5.10
6/2010 28.6.10
נספח תבר"ים לישיבה 6/2010  
7/2010 26.7.10
8/2010 6.9.10
9/2010 29.11.10
10/2010 27.12.10
1/2011 24.1.11
3/2011 11.4.11
2/2011 21.2.11
4/2011 16.5.11
5/2011 20.6.11
6/2011 25.7.11
7/2011 26.9.11
8/2011 21/11/11
9/2011 29.12.11
1/2012 16.1.12
2/2012 20.2.12
3/2012 26.3.12
4/2012 30.4.12
5/2012 21/5/12
6/2012 25/6/12
7/2012 30/7/12
8/2012 10/09/12
9/2012 15/10/12
10/2012 26/11/12
11/2012 11/12/12
1/2013 28.1.13
2/2013 25.2.13
3/2013 18/3/13
נספח תב"רים לישיבה 3/2013  
4/2013 29/4/13
5/2013 27/5/2013
6/2013 24/6/2013
7/2013 29/7/2013
8/2013 2/9/2013
9/2013 21/10/13
10/2013  25/11/13
11/2013 23/12/13
1/2014 20/1/14
2/2014 24/2/14
3/2014 7/4/14
4/2014 12/5/14
5/2014 23.6.14
6/2014 21/7/14
7/2014 1/9/14
8/2014 22/9/14
9/2014 27/10/14
נספח תבר"ים לישיבה 9/2014  
10/2014 24/11/14