מליאת המועצה 8.10.2018

לאחר שתי קדנציות כראש מועצה, מנהל ראש המועצה דב ישורון את ישיבת המליאה האחרונה לפני הבחירות. בישיבה זו הוצגו הפעילויות וההחלטות שהתקבלו בשנים אלה בהמלצת ראש המועצה ואישור המליאה. הוצגו הפרויקטים וההשקעות בכל התחומים ע"י גזבר המועצה ספי בארי במצגת ששיקפה את כל ההשקעות בכל היישובים בסכום של מעל ארבע מאות אלף ₪. חברי המליאה ברכו את ראש המועצה על פועלו והוא איחל לכולם המשך עבודה פורייה. מליאת המועצה