תושבים יקרים,תו סגול
מועצה אזורית זבולון מקדמת את העסקים המקומיים.

לסימולטור התו הסגול

לפרטים מלאים על התו הסגול הכנסו לקישור

במסגרת שיפור השירות מועצה אזורית זבולון ואיגוד ארצי רישוי עסקים שמחים להציג את אפליקציית ה"תו הסגול" להגשת הצהרה מקוונת לכל עסק.

להגשת הצהרה מקוונת הכנסו ללינק, בחרו את הרשות הרלוונטית (זבולון) ועקבו אחר השלבים.
בהצלחה,
רון לוי - מחלקת רישוי וקידום עסקים, אגף הנדסה -  מ.א זבולון
נפתלי קאיקוב - יו"ר איגוד רישוי וקידום עסקים ארצי

בכל פער או סתירה בין האפליקציה ובין הוראות החוק - הוראות החוק הן הקובעות.


להלן תמצית התיקונים לתקנות שעת חירום המרחיבות את הפעילויות המותרות לאור מגפת הקורונה.

• האיסור הגורף על פתיחת עסקים הוחלף בהוראות פרטניות לגבי תנאים לפתיחת עסקים [ביטול תקנה 5(א1) לתקנות הגבלת פעילות].
• בוטלה רשימת העסקים שפעילותם מותרת (כפי שפורסמה בשבוע שעבר) ובמקומה נקבעו כי על כל החנויות שאינן מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – למעט חנות או עסק בקניון [תקנה 5(ב)(2א) לתקנות הגבלת פעילות] יחולו ההנחיות המעודכנות להלן:
o תשאול בריאותי ומדידת חום בכניסה לבית העסק (תקנה 3א(1)(א) ו-(ב)).
o לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת (תקנה 3א(6)).
o הגשת הצהרת בעל העסק או החנות לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות, כי הוא עומד בתנאים המפורטים [נוסח ההצהרה השתנה];
o מינוי ממונה על ענייני קורונה בעסק שיהיה אחראי על ביצוע הדרישות.
o הקפדה על כללי היגיינה של העובדים בעסק, לרבות חיטוי משטחים פנימיים והמחיצה בדלפק באופן תדיר;
o בדלפק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במידה ובעסק מותקנים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תסתיים לפחות 50 ס"מ מתחת לתקרה;
o הקפדה על מרחק של 2 מ' בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, מניעת צפיפויות אנשים במקום אחד, לרבות מניעת התקהלות בכניסה למקום ככל הניתן;
o סימון מקומות לעמידה בתור באיזור הקופות, במרחק 2 מ' זה מזה, והצבת שלט לעניין שמירת מרחק במקום בולט לעין;
o ויסות כניסת מבקרים; מותרת שהיית 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות מעל 100 מ"ר – 4 לקוחות לכל קופה; הצבת שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; קביעה ויישום של מנגנון להגבלת מספר הנכנסים לחנות.

• פתיחת בתי אוכל (לרבות חדר אוכל בבית מלון) מותרת בתנאים הבאים [תקנה 5(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות]:
o הפעילות במשלוחים או בטייק-אווי בלבד;
o אין לאפשר ישיבת לקוחות בבית העסק, ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה;
o בדלפק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במידה ובעסק מותקנים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תסתיים לפחות 50 ס"מ מתחת לתקרה;
o שיבוץ העובדים במשמרות קבועות ככל האפשר;
o הקפדה על מרחק של 2 מ' בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, וסימון מקומות עמידה ליד הקופות ובאיזורים שבהם יש תור;
o שמירה על כללי היגיינה של העובדים בעסק, לרבות חיטוי משטחים פנימיים והמחיצה בדלפק;
o על העובדים לעטות כפפות ומסכות בכל עת;
o ויסות כניסת מבקרים; מותרת שהיית 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה בעסק, בכל עת; בעסק שגודלו מעל 100 מ"ר – 4 לקוחות לכל קופה;
o התקנת שלט במקום בולט לעין בעסק לעניין שמירת מרחק והגבלת מספר לקוחות.

• הובהר כי המחזיק או המפעיל של עסק, שהוא מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, נדרש להסדיר תשאול בריאותי ומדידת חום בכניסה לבית העסק, גם אם איננו המעסיק [תיקון תקנה 5(ב)(2)(ג) לתקנות הגבלת פעילות].

• האיסור להפעיל עסקים לטיפול לא-רפואי בגוף האדם צומצם ואינו כולל מספרה, טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור, מניקור והסרת שיער בלייזר [תקנה 5(א)(2) לתקנות הגבלת פעילות], ונקבעו הנחיות להפעלת עסקים מסוג מספרה, עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, הסרת שיער בלייזר – למעט בקניון [תקנה 5(ב)(2א)(א1) לתקנות הגבלת פעילות]:
o הגשת הצהרת בעל העסק לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק, כי הוא עומד בתנאים המפורטים;
o תשאול בריאותי ומדידת חום בכניסה לבית העסק; שיבוץ העובדים במשמרות קבועות ככל האפשר;
o שמירה על כללי היגיינה במקום העסק, לרבות חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; ביצוע חיטוי הכלים, הציוד והכיסא/מיטת הטיפול וכביסת מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
o המטפל יעטה, בעת הטיפול בלקוח, מסכה ומגן פנים, וכן כפפות, ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח;
o הקפדה על מרחק של 2 מ' בין הלקוחות ככל האפשר (למעט אנשים הגרים באותו מקום) ולרבות באזור ההמתנה; והצבת שלט לעניין שמירת מרחק במקום בולט;
o ויסות כניסת מבקרים; מותרת שהיית 2 לקוחות לכל ספר או מטפל; לא יותר מ-4 לקוחות בסה"כ, ובעסק ששטחו מעל 75 מ"ר – 6 לקוחות, ובעסק ששטחו מעל 100 מ"ר – 8 לקוחות; והצבת שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בכניסה לעסק במקום בולט; וקביעה ויישום של מנגנון להגבלת מספר הנכנסים לעסק.

• תיקון הסעיף המסמיך את פקחי הרשות המקומית לאכוף את ההנחיות לפעילות עסקים וחנויות, כך שהדרישה לבצע את הפיקוח בתוך שבועיים ממתן ההצהרה – בוטלה [תקנה 5(ב)(א2)(ב) לתקנות הגבלת פעילות].
• תיקון ניסוח בסעיף המטיל אחריות פלילית על הפעלת עסק בניגוד להנחיות [תקנה 6(1) לתקנות הגבלת פעילות];
• הוספת סעיפים המטילים אחריות פלילית במקרים הבאים:
o הפעלת בית אוכל המאפשר ישיבת לקוחות בבית העסק [תקנה 6(6) לתקנות הגבלת פעילות];
o הפעלת חנות מבלי למסור הצהרה לרשות המקומית, או ללא קיומה של מחיצה, או ללא סימון מקומות עמידה, או ללא הצבת שילוט לעניין שמירת מרחק, או ללא קביעה או יישום של מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום [תקנה 6(7) לתקנות הגבלת פעילות];
o הפעלת מספרה, עסק לטיפול יופי או קוסמטיקה, פדיקור, מניקור, הסרת שיער בלייזר, ללא מסירת הצהרה לרשות המקומית, או מבלי לוודא שהמטפל עוטה מסכה מגן פנים וכפפות בעת טיפול בלקוח; או מבלי לקבוע או ליישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום [תקנה 6(8) לתקנות הגבלת פעילות];

• תיקון ניסוח בנוסח ההצהרה שעל בעלי העסקים להגיש לרשות המקומית [התוספת השניה לתקנות הגבלת פעילות].

• קביעה כי שהייה מחוץ למקום המגורים ללא עטיית מסכה היא עבירה פלילית [תקנה 2א לתקנות האכיפה]. זאת, במקום הנוסח הקודם שערך הבחנה בין חובת עטיית מסכה לבין חובת נשיאת מסכה במקרים מסוימים. סעיף זה נכנס לתוקף רק מחר 27.4.2020.
• מתן סמכויות אכיפה לפקחים של רט"ג [תקנה 7(א)(2) לתקנות האכיפה].
• העלאת דרגת הקנס בגין הכנסת אדם למקום שבו חלה חובת חבישה מסכה, ללא חבישת מסכה, מתן שירות במקום כאמור לאדם שאינו חובש מסכה, או אי תליית שילוט בדבר חובת חבישת מסכה באותו מקום, מ-500 ₪ ל-1,000 ₪ [פרט 2א לתוספת לתקנות האכיפה].
• הוספת עבירות קנס חדשות [פריטים 8א עד 8ג לתוספת לתקנות האכיפה]:
o קנס בסך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(6) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק);
o קנס בסך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(7) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק);
o קנס בסעך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(8) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק).
• מתן סמכויות הטלת קנסות מינהליים על פקחי רישוי עסקים של הרשויות המקומיות וכן על עובדי רשות מקומית שהוסמכו לפי חוק האכיפה הסביבתית, במקרים הבאים [תקנה 7(ג) לתקנות האכיפה]:
o קנס בסך 1,000 ₪ בגין הפרת סעיפים 3ה(ג1)(1) עד (3) לצו בריאות העם, על עסקים וחנויות (ראו הסבר למעלה בצבע כחול);
o קנס בסך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(6) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק);
o קנס בסך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(7) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק);
o קנס בסעך 2,000 ₪ בגין הפרת תקנה 6(8) לתקנות הגבלת פעילות (ראו הסבר למעלה בצבע ירוק).

הוראות אלה נכנסו לתוקף הבוקר 26.4.2020 (למעט נושא עטיית מסכה שייכנס לתוקף מחר).

אספנו עבורכם מקורות מידע מעודכנים הכוללים הנחיות לימי הקורונה:

א. פורטל החירום הלאומי - הכולל את כל התקנות החדשות.

ב. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים.

ג. איגוד מנהלי רישוי עסקים

כמו כן בשיתוף מעברים בעמק אנחנו יוזמים פרוייקט ונשמח אם תשיבו על השאלות

מידע ממשרד האוצר 30.3.20:

א. תכנית הסיוע של משרד האוצר - כללי

ב. תכנית הסיוע של משרד האוצר לעסקים

לא בטוחים לגבי הפעילות של העסק? 3 שאלות שיסייעו לכם להבין באילו תנאים אתם רשאים להמשיך לפעול