ביקור התנועה הקיבוצית 6.11.17

ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית, בליווי צוות מהמשרד, הגיע לסיור במועצה.
מטרת הסיור היא הכרות נרחבת יותר עם האגפים השונים של התנועה ועם מחלקות המועצה, דרך עבודתם ושיתופי הפעולה עם התנועה.
דב ישורון ראש המועצה וניר מאיר הציגו את הנושאים השונים.
על סדר היום עמדו נושאים המלווים בשנים האחרונות כמעט את כל הקיבוצים ובניהם: מאבק על הקרקעות, חלופות שיוך הדירות , קידום עתודה מנהיגותית ביישובים, חינוך, רווחה ועוד.
בביקור בבית ספר ניצני זבולון ובמרכז דורות החדש, קיבלו האורחים הסברים מפי מנהלת בית הספר אורית שטייף ומנהלת מרכז דורות מיכל קציר.