דואר כפר המכבי
30030

מחלקת התרבות של המועצה.

המשך

מחלקת ספורט ונוער

המשך
דף הבית המועצה אגפים ומחלקות ישובי המועצה צור קשר קישורים

לוח אירועים

ללוח אירועים המלא

הצטרפות לניוזלטרcaptchaמחלקת ספורט ונוער

מנהל : דני אלימלך       

טלפון: 04-8478117 

פקס: 04-8478127

צור קשר  

פייסבוק   

חוג גלגליות בנופית חוג כדורגל מאמנים ומדריכים מחול קלאסי
יום הנערה מעופפי זבולון סיום חוגים 2014 תנועות הנוער

ספורט הישגי
 

מטרה: קידום  ופיתוח ענפי הספורט התחרותי  והעממי תוך כדי הקמת  ושדרוג  מתקני ספורט בכל הישובים  על מנת לאפשר מענה לצרכי התושבים ככלל והספורטאים בפרט בענף הכדורסל  הכנסת צוות מאמנים חדש ואיכותי  לעבודה לטווח של חמש שנים לפחות ,ובכדור-מים  הקמת בריכה רב תכלתי לשימוש הכדור-מים השחייה והתושבים  כענפים  המובילים בספורט ההישגי  במועצה .אנו רואים חשיבות גדולה לשדרוג מתקני הספורט . לקידום הרמה ההישגית של הספורטאים ולהגדלת כמות המשתתפים בענפי הספורט השונים .

ספורט ונוער במערכת החינוך.
מטרה: קידום הספורט במערכת החינוך וחשיפת תלמידים למגוון ענפי ספורט.
* גיבוש דרכים להעמקת השילוב בין מערכת החינוך למערכת פעילות הנוער.
* עיצוב פעילות בית הספר כמנוף לפעילות ספורט עממית הישגית.
* התמקצעות בית הספר בענפי ספורט מסוימים.
* ניצול הספורט כאמצעי למיגור האלימות.
* עידוד תלמידי ביתי הספר לפעילות במערכת החוגים הרחבה בגוש ובנופית .

שדרוג מתקני ספורט והכנת תכנית אב לספורט.
מטרה: שדרוג המתקנים בתמיכת קרן המתקנים מינהל הספורט והמועצה להקמת מתקנים חדשים בהתאם לתוכנית רב שנתתי של 5 שנים  ובהתאם לצרכים שיעלו מתוכנית האב לספורט .
א. השקעה במתקנים הנדרשים לענפי הספורט שהוחלט לקדמם במסגרת הספורט ההישגי הוקי כדור-מים וכדורסל .
ב. השקעה במתקני עוגן- שדרוג או הקמה של מתקן אחד או שניים בכל ישוב שיאפשר קיום מגוון פעילויות ספורט.
ג. מידת הנכונות של הישובים להשקיע בשדרוג ושיפוץ של מתקנים.
ד. מידת נכונות של הישובים להעמיד את המתקנים לרווחת תושבי המועצה ולשימוש מחלקת הספורט.
ה. השקעה במתקנים במוסדות חינוך – ריכוז מתקני הספורט במוסדות חינוך ובצמוד להם.(ניצול אינטנסיבי של המקנים).

ספורט עממי .
לשמר לקדם ולפתח את האירועים העממיים  ליגת הכדורסל ע"ש ערן נאור
לפתח את ענף הריצה בקרב המבוגרים לפעילות עממית שנפתחה השנה ובה 50 רצים מיישובי המועצה .
ליגת הקט רגל לנוער ואירועי הספורט השונים בבית הספר ,ליגת הקט רגל  למבוגרים ,ניווט אוהד זך ,  מוסיקה וטבע בשביל אוהד, חוויה אירובית בישובים  ולפתח אירוע נוסף  חדש מרוץ האביב בשיתוף יישובי המועצה .


מחלקת נוער
רכזת תחום נוער : ענת טנא – מלכין
עבודה – 04-8478192
[email protected]

מטרה: לתת שירותים מקיפים לנוער ברחבי המועצה על כל גווניו ולמערכות הרלוונטיות המקיפות את הנוער - הורים, צוות חינוכי וגורמים אחרים.
מח' הנוער מאמינה, כי על מנת לגדל נוער בעל יכולת יזמית, יצירתי, בריא בנפשו ובעל אחריות רחבה לעצמו ולזולתו, יש לאפשר לנוער כר נרחב להתנסויות בהן מוטלת על הנוער אחריות ממשית.
תפקידי המחלקה:
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות חברתיות (מעבר לרמת היישוב) כדי לאפשר פיתוח קשרים חברתיים ענפים.
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות תרבותיות.
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות חינוכיות (כגון פעילויות מניעה בתחומים שונים).
• חשיפת הנוער לרפרטואר התנסויות אתגריות וקורסים שונים.
• חשיפת הנוער לרפרטואר אופציונלי של פעילות התנדבותית.
 בניית מערכת מנהיגות צעירה ברמת המועצה המאפשרת למתבגרים להתנסות בלקיחת אחריות ובהנהגת האחר, 2 פרוייקטים מרכזיים:


א. הוקם מערך מד"צים מטעם מנהל חברה ונוער משרד החינוך הפועל בנופית ופתוח לכלל בני הנוער מהמועצה. מערך זה פועל במהלך כל השנה ומכשיר בני נוער מכיתה ח' ואילך להדרכה ולקיחת אחריות על הדור הצעיר. בין התכנים המועברים במהלך השנה : מנהיגות, לקיחת אחריות, התמודדות עם מצבים שונים, חשיבה ביקורתית ועוד.
ב. מועצת נוער אזורית:
מחלקת הנוער הקימה בשנת תשע"ד מועצת נוער הכוללת בני נוער בגילאי ח' – י"א אשר נבחרו באופן דמוקרטי. מועצה זו מהווה מודל להתנסות בחוקי הדמוקרטיה לבני הנוער. חברי המועצה משמשים גוף ייצוגי עבור בני הנוער במועצה אל מול גורמי החוק, בונים ומתפעלים פרוייקטים של התנדבות בקהילה ומחוצה לה פרוייקטים שונים נוספים לרווחת בני הנוער.
• מח' הנוער מעמידה סטנדרטים גבוהים בהכשרת מדריכי הנוער בישובים , ע"י ליווי מקצועי וקורסים מקצועיים במהלך השנה וכן ליווי מקצועי לרכזות החינוך
וליווי מקצועי למדריכי א' – ו'.