מחלקת יישובים

 

מנהל: אמיר יעקב

טל':04-8431522 

מייל:[email protected]


מחלקת ישובים פועלת כשנתיים במרחב זבולון, במטרה לחזק ולהצמיח את יישובי המועצה, פעילויות המחלקה שונות ומגוונות המקדמות מענה נקודתי לצרכים וכוללות ראיה ארוכת טווח.
דברים שנעשו עד כה:
2015- הקמת המחלקה, קשר עם הישובים, קשר עם גורמי חוץ ופנים, התנעת סקר מבנים ושטחים ציבוריים, הקמת הפורום האסטרטגי, תיאום סיורי ר' המועצה ומטה עם מטה, ליווי פרויקטי הבינוי בישובים, התנעת המאבק לשמירת הקרקעות במועצה, סדנה למזכירות הישובים.
2016- המשך העשייה משנה קודמת בדגש על ליווי וקידום נופית ג', קידום מימוש פוטנציאל המגורים, ריכוז המאבק לשמירת הקרקעות, קיום פגישות עבודה בין מחלקתיות, בחינה להקמת "פורום קהילה" במועצה, מימוש קורס גישור לבעלי תפקידים.
•  במחצית שניה של 2015 החטיבה להתיישבות הפסיקה מימון תחום חברה
וקליטה ולמעט מימון קורס אחד בלבד ע"י משרד החקלאות, תקציב המחלקה ממקורות המועצה בלבד
•  כמו במועצות אחרות למחלקת ישובים פוטנציאל מעורבות גדול יותר, כגון: פיתוח העסקים הקטנים, תיירות, קידום צעירים 

תפיסת העבודה שתביא את המחלקה לעמידה מיטבית ביעודה בשנה"ע 2017
• הגברת הלכידות המועצתית
• קידום פרויקטים תשתיתיים
• יוזמה מקצועית
• תהליך פנימה והחוצה
אתגרי המחלקה לשנה"ע 2017
• קידום נופית ג'
• מימוש פוטנציאל המגורים
• הגברת השת"פ הבין מחלקתי
• חברה וקליטה
• קידום צעירים
• פיתוח עתודה לניהול קהילתי
• יצירת מעגל "נאמני תקשורת" אל מול הישובים
• הקמת פורום מנהלי קהילה
• מחשוב נתוני ישובים

 

מטרות וייעוד מחלקת הישובים

 

יעוד


מחלקת ישובים במועצה האזורית זבולון מהווה גורם מתכלל במועצה, הנותנת מענה מערכתי רלוונטי לחיזוק, צמיחה והצלחת הישובים  ומאפשרת למועצה ראיה מערכתית  על הישובים לאורך זמן.

 

גוף החזון


המחלקה תוביל לעיצוב זהות ישובית, תוך התאמה מתמדת לצרכי הישוב ואתגרי הסביבה. תשאף לחולל אנרגיה חיובית ותמנף הנהגות ישובים תוך קידום תהליכי בינוי בקהילות והרחבת הישובים.
המחלקה תשלב בין היכולות וההזדמנויות המרחביות, המועצתיות והבין מחלקתיות כציר מרכזי באופן פעולתה.
תקדם תרבות יחסי עבודה פתוחים וכנים בין המועצה ליישוביה תוך חיזוק את הזהות ה"זבולונית".
המחלקה תקפיד על דוגמא אישית והקשבה, ותפעל מתוך תחושת שליחות.
המחלקה תפעל באורח ממלכתי ובשיתוף, בהתאם לצו המועצות האזוריות

 

ערכי יסוד:


שילוביות ולכידות – יצירת שלם הגדול מסך חלקיו בדגש על עקרון השקיפות והשותפות המסייע בבנית אמון הדדי
עידוד הצמיחה הדמוגרפית – בניין קהילה מתקדמת המחויבת לדור ההמשך
שמירה וקידום המרחב הכפרי- זהות המרחב הכפרי מתבססת על מסורת הישוב מהווה עוגן ומצפן לפעולה בישובים
מקצועיות- פיתוח מודל לחיקוי ב: זמינות, מתן שירות איכותי, ומצוינות

 

מטרות:

 

• הגברת הלכידות המועצתית
o קידום קשרי עבודה פורצי דרך מול גורמי ממשלה שונים
o עידוד והרחבת מקורות הכנסה לישובים ולמועצה

 

• קידום פרויקטים תשתיתיים


o ליווי הישובים בתהליך הצמיחה הדמוגרפית ובהתמודדות עם פערים ושונות תרבותית/ חברתית.
o תיאום ופיתוח הרחבות בישובים בין הגורמים השותפים

 

• יוזמה מקצועית


o הקמת ועדות מקצועיות משולבות לאיסוף מידע וביסוסו, ובניית מענים מקצועיים לטיפול בצרכים משותפים ופרטניים לכלל ישובי המועצה.
o הטיית "אוזן קשבת" ושמירה על רצף תקשורתי עם ישובי המועצה
o טיוב וייעול המבנה ה"דו רובדי" במועצה
o פיתוח אמנת שרות (סל שירותים)

 

תהליך פנימה והחוצה


o מציאת הערך המוסף של המועצה האזורית זבולון וחיזוק הזהות המשותפת
o חיזוק מעמדו של המרחב הכפרי
o קידום ושילוב המגזרים השונים במועצה