מחלקת חינוך

 

          

 

מנהל: מאיר יפה
נייד – 054-6833060
עבודה  - 04-8478140
[email protected]

יליד וחבר קיבוץ רמת יוחנן, בעל תואר ראשון במחשבת ישראל והיסטוריה, תואר שני בחינוך יהודי וניהול חינוכי. רוב חייו הבוגרים עוסק בתחומי חינוך, חברה וקהילה. בין השנים 1992-1998 ניהל את בית ספר  העל-יסודי של המועצה כרמל-זבולון. צבר במהלך השנים ניסיון רב בתפקידי ניהול מגוונים וביזמות חברתית במגוון רחב של תחומים במישור המקומי והארצי כאחד.

פעילות מחלקת החינוך היא לב ליבה של פעילות המועצה, גם במהות, גם בנפח הפעילות וגם בהיקף התקציבים.

החינוך הוא הבסיס והמהות המעצבים את ההווה והעתיד של כל חברה וקהילה.  הדבר נכון שבעתיים במא"ז זבולון.

 

המועצה עוסקת בחינוך, קודם כל מתוקף חוק חינוך חובה, ומעצם היותה הזרוע המבצעת של המדינה עבור ישובי המועצה ותושביהם. מזה שנים רבות, עקבית המועצה בהובלת כל ראשיה בהוספת משאבים רבים מתקציביה השוטפים למען החינוך מעבר להקצאות המדינה, לטפחו ולשפרו ללא הרף. (היסטוריה).

החל משנת הלימודים תשע"ג, שבו מיושם לראשונה על ידי הממשלה חוק חינוך חינם החל מגיל 3, התרחב תחום האחריות של המועצה על מערכות החינוך מגיל 3 ועד גיל 18 בחינוך הרגיל, ועד גיל 21 בחינוך המיוחד.

 

מערכת החינוך וצרכי החינוך במועצה הינם מגוונים ביותר והם בבואה לאוכלוסייה המגוונת החייה בפסיפס הקהילות שלנו: יהודים, ערבים, חילוניים ודתיים.

מערכת החינוך במועצה פועלת במציאות מקוטבת בה מערכת בתי הספר שלנו במגזר היהודי נמצאת בקבוצת האיכות הגבוהה של מוסדות החינוך בישראל ונשענת על אוכלוסייה חזקה יחסית מבחינה חברתית וכלכלית.  לעומת זאת, בתי הספר שלנו במגזר הערבי נמצאים עדיין בפערים גדולים ממקום זה ונשענים על אוכלוסייה שברובה חלשה ייותר במדדים הכלכליים-חברתיים.

המועצה על כל מחלקותיה ומחלקת החינוך בראש, פועלת בו זמנית להמשיך ולטפח את המצויונות והמיקום הגבוה של בתי הספר במגזר היהודי, ובו זמנית  אנו מרכזים מאמץ ומשאבים מירביים בבתי הספר במגזר הערבי, במטרה לסגור את הפער בין שני המגזרים, ולהבטיח לכל תלמידי המועצה את מערכת החינוך הטובה ביותר עבורם. מערכת שתאפשר להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ולפרוס כנפיים לחיים של ערך, משמעות, יצירה ותרומה לחברה, לקהילה ולמדינה.

 

בתחום המועצה שלנו התפתחו והתבססו במשך השנים מספר גדול יחסית של מוסדות חינוך ייחודיים שאינם בבעלות המועצה ואינם משרתים את ילדי הרשות שלנו, אך הם נשענים כולם על המעטפת המוניציפאלית של המועצה ומחלקת החינוך.

חלק ניכר ממוסדות אלה, נותן מענה בתחום החינוך המיוחד והאוכלוסיות המוחלשות. המועצה רואה בטיפוחם וקידומם חלק משליחותה הלאומית והחברתית, ומשקיעה ממשאביה גם כאן, מעבר למתחייב על פי חוק. אנחנו גאים בתרומה זאת, ומאמינים שמדיניות זו מביאה בטווח הארוך גם ערך מוסף לתושבי המועצה וקהילותיה.

 

למידע מפורט על מוסדות החינוך במועצה:

 

בתי ספר בבעלות המועצה...          

בתי ספר במועצה שאינם בבעלותה...    

גני הילדים בבעלות המועצה...   

מידע על מסגרות חינוך נוספות במועצה

מרכז למידה  ועוד...     ראה בימין המסך.