מחלקת ארנונה וגביה

 

 


מנהלת: רותי דנטס   

 

טלפונים: 04-8478110 ,  8478148 ,  8478132 , ימי א-ה בין השעות: 13.30 -15.30

 

מחלקת הגביה במועצה עוסקת  בנושאים הבאים:

חיובי ארנונה. מים. מיסי ועד. אגרות והיטלים. דוחות פיקוח גביית קנסות בית משפט

המחלקה מטפלת בהעמקת הגביה ע"י:

סקר נכסים. עדכון מדידות. איתור חייבים.

המחלקה עוסקת בגביית החוב בכפוף לפקודת העיריות ופקודת המיסים גביה.

מחלקת הגביה מאפשרת מתן הנחות בארנונה לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה. התשנ"ג 1993 .

אמצעי תשלום במחלקה:

1 . באמצעות אתר האינטרנט של המועצה( לחץ כאן )

2 . במחלקה או באמצעות הוראת קבע.
3 . באמצעות מענה טלפוני למחלקה.

המחלקה דואגת להביא לידיעת התושבים את צו הארנונה וטבלת ההנחות.

 

שעות קבלת קהל במחלקה:

ימים א – ה  08.30 – 12.30
יום ב – 14.00 – 17.30

ברורים ותשלומים בטלפון כל יום בין השעות 13.30 – 15.30.
לרווחת התושבים הותקנה עמדה של הביטוח הלאומי במועצה להנפקת אישורים שונים לצורך מתן הנחות בארנונה.

 

טפסים להורדה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למחזיק שהוא נזקק

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

מסמכים נדרשים הנלווים לבקשת ההנחה מארנונה

מסמכים נדרשים הנלווים לבקשת הנחה מארנונה(בשפה הערבית)

מסמכים נדרשים לצורך המצאת אישור לטאבו

 

* עדכון תעריפי מים, ביוב ושרותים מסויימים, החל מ 1.1.18

* היטל ביוב - אגרת ביוב תעריף חדש 1.1.18

 

צו ארנונה 2018          קרטוריונים להנחות בארנונה 2018                              אישור חריג להטלת ארנונה 2018  

צו ארנונה 2017          הנחה על פי מבחן הכנסה 2018                     הנחת ארנונה לפי הוראת משרד הפנים 2017