מחלקת ארנונה וגביה

 

 


מנהלת: רותי דנטס   
e- mail [email protected]

 

טלפונים: 04-8478110 ,  8478148 ,  8478132 , ימי א-ה בין השעות: 13.30 -15.30

 

מחלקת הגביה במועצה עוסקת  בנושאים הבאים:

חיובי ארנונה. מים. מיסי ועד. אגרות והיטלים. דוחות פיקוח גביית קנסות בית משפט

המחלקה מטפלת בהעמקת הגביה ע"י:

סקר נכסים. עדכון מדידות. איתור חייבים.

המחלקה עוסקת בגביית החוב בכפוף לפקודת העיריות ופקודת המיסים גביה.

מחלקת הגביה מאפשרת מתן הנחות בארנונה לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה. התשנ"ג 1993 .

טופס בקשה לקבלת הנחת ארנונה כללית לדירת מגורים

 

אמצעי תשלום במחלקה:

1 . באמצעות אתר האינטרנט של המועצה( לחץ כאן )

2 . במחלקה או באמצעות הוראת קבע.
3 . באמצעות מענה טלפוני למחלקה.

המחלקה דואגת להביא לידיעת התושבים את צו הארנונה וטבלת ההנחות.

 

שעות קבלת קהל במחלקה:

ימים א – ה  08.30 – 12.30
יום ב – 14.00 – 17.30

ברורים ותשלומים בטלפון כל יום בין השעות 13.30 – 15.30.
לרווחת התושבים הותקנה עמדה של הביטוח הלאומי במועצה להנפקת אישורים שונים לצורך מתן הנחות בארנונה.

 

צו ארנונה 2017          הנחה על פי מבחן הכנסה 2017                     הנחת ארנונה לפי הוראת משרד הפנים 2017