מחלקת בטחון ובטיחות

 

מנהל/קב"ט - ניר עמית

nir@zvulun.co.il 

04 - 8478118


יעדים לשנה  2017
•  קידום תכנית רב שנתית להכנת המועצה והישובים למצבי חירום
• הטמעת מערכת שליטה ובקרה שו"ב במועצה ובישובים
• תכנית רב שנתית להכשרת הצח"י בישובים, כתיבת נהלים לחירום בכל ישוב.
• הוקם צוות חירום משותף בישובים: איבטין, חואלד, ראס עלי
• תכנית הכשרה למכלולי המועצה  וליישובי המועצה.
• השתלמויות למספר מכלולים  בשיתוף  הצוותים מהצח"י בישובים
• הקמת ואימון כיתות הכוננות בישובים בצוע תרגילים.
• אימון שנתי מתקדם ליחידת סע"ר חילוץ, מחלצים תושבי המועצה.
• הקמת כוח כוננות של המועצה (מהמתמידים) למענה לאירועים חריגים בשגרה ובחירום.
• הידוק הקשר הישיר של המועצה עם המפעלים במפרץ חיפה.

• השוטר הקהילתי -  השנה קיבלנו ממג"ב שני שוטרים קהילתיים נוספים סה"כ 3 העמקת הקשר שלהם  עם הנהלת הישוב והתושב, פעילות מניעה והסברה
• מג"ב  -  במועצה פועל נקודת משטרה של מג"ב, נוכחות השוטרים תורמת רבות למניעת הפשיעה
  מתנדבי מג"ב "המתמידים"  בשנת 2016 בצענו הכשרה ואנו מגיעים היום ל 96 מתמידים,
• 2017 גיוס מתנדבים נוספים למג"ב.

• רכזי הביטחון בישובים (רב"שים)  פגישות משותפות אחת לחודש לכל גופי האכיפה באזורנו שיפור יכולתו של הרב"ש בניהול אירועים פליליים, ומעורבות בנושאי חירום.

• אחזקת המקלטים  בשנת  2016 בצענו עבודת תיקון גדולה מאד בכל המקלטים הציבוריים, נעמיק את הפיקוח של המועצה על המקלטים ונשלים את התיקון ב 2017
• מחסן וסככה  מחסן לחירום במתחם המועצה, הוכנסו מזרונים ושמיכות ע"פ דרישת רח"ל משרד הפנים. השנה 2017 נבצע רכישת 6 ערכות מגן לכל ישוב מתקציב המועצה.
• כיבוי אש    כיבוי אש מפעיל תכנית בליווי המועצה להכנת הישובים למניעת שריפות, גיוס מתנדבים לכיבוי אש מהישובים, וחיזוק הקשר עם מערך הכיבוי באזור.
הכשרת מתנדבים נוספים בכל ישוב.
•  בטחון ובטיחות במערכת החינוך  קידום ניהול הבטיחות בביה"ס וגני הילדים, בצוע דוחות, מעקב עד לאחר תיקון. הכשרות למנהלי בתי הספר, למורים, לגננות, רכשנו תכנת ניהול בטיחות
• הקמת ועדות בטיחות בביה"ס העמקת הידע למניעת נפגעים.
• בטיחות בטיולים, בקורת יציאה לטיולים. (חיבור למערכת מחשוב מ. החינוך)
• בטיחות במתקני משחקים – פיקוח ובקרה על החברה המבצעת
• הכנת תיקי שטח ממוחשבים בביה"ס וגני הילדים ע"פ דרישת משרד החינוך והמשטרה.
סיוע תקציבי מ.החינוך תקנה מרכיבי בטחון
• קידום שיפור ניהול מצבי חירום במערכת החינוך.
• אבטחת מוס"ח -  העמקת הפיקוח והדאגה למאבטחים.

ניר עמית מנהל מחלקת בטחון ושעת חירום
ראלב עמריה סגן קבט
בשיתוף פעולה עם מנהלי תחום הבטיחות , מוטי אבאי, דני צנטנר,  ושאלתיאל צברי