מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור.

 

 

 

שלמה בוזי

טל': 04-8478160

מייל:[email protected]

                 

        

 *  נוהל טיפול בתלונות הציבור

 

 * הנחיות ונהלים לוועדים המקומיים

 

 * מדריך לוועדות ביקורת בועדים המקומיים

 

 * מצגת ועדות ביקורת ביישובים

 

 * תכנית ביקורת בוועדים המקומיים