לא במחוזותינו !!!

אלימות נגד נשים היא תופעה שצריך לעקור מהשורש ללא פשרות ובאפס סבלנות עם עונשים ראויים כדי שתופעה כזו תעלם לחלוטין. המועצה תורמת את חלקה כל השנה למיגור התופעה והיום היא מצטרפת למחאה ארצית "סוף לאלימות נגד נשים".

במועצה שירותים למניעה וטיפול באלימות במשפחה –ואלימות בכלל .
המרכז לשלום המשפחה (לטיפול ומניעת אלימות במשפחה): מנהלת -קרין בר גיל- טל: 050-6285408   מייל: karinb@zvulun.co.il

היחידה למניעת התנהגויות סיכון- (לתוכניות\סדנאות בקהילה למניעת אלימות, עבריינות, שימוש בסמים ואלכוהול כתופעות חברתיות): מנהל זיו ויינגרם- טל:054-6833514 מייל: zivw@zvulun.co.il