ועדה מקומית ומחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה
שמואל וייס – מהנדס המועצה
מתן ורקר – מנהל פרוייקטים
לימור לוי – מזכירת מחלקת הנדסה
טלפון המחלקה: 04-8478179
פקס המחלקה: 04-8431508


ועדה מקומית לתכנון ובניה

רן ברוקנר – מהנדס הועדה המקומית
גבי שנער – מזכיר הועדה המקומית
נדיה גנטיוק – בודקת תכניות מתאר
ברק גבאי – מנהל רישוי ופיקוח
אבי בוצ'וק – מפקח בנייה
תומר לדאני – מפקח בנייה
אתי בורנשטיין – מזכירת המחלקה
רון לוי – מנהל רישוי עסקים
ירון בן זאב – פיקוח עירוני ורישוי עסקים
טלפון המחלקה:   04-8478105
פקס המחלקה:     04-8478151


קישור לאתר הועדה המקומית :   http://zvulun.bartech-net.co.il/

 

מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית זבולון עוסקת בתחומים הבאים:

1. ייזום והקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים פתוחים.
2. פיתוח תשתיות והחזקת מערכות תשתית.
3. הועדה המקומית לתכנון ובניה.
4. רישוי עסקים.

הנדסה - ייזום והקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים פתוחים, תשתיות והחזקת מערכות תשתית
מחלקת ההנדסה עוסקת בתכנון וביצוע, פיקוח ובקרת פרויקטים בבניה ציבורית ,תשתיות ופיתוח שטחי ציבור ומקדמת בימים אלה מספר פרויקטים רחבי היקף ביניהם: מגרש ספורט לבית ספר יסודי בראס עלי, בית ספר על יסודי באיבטין, גני ילדים בנופית וכפר חסידים, פיתוח חצר בית הספר כרמל זבולון, בית דורות לאזרח הותיק, מתקן טיפול בשפכים בטכנולוגיה "ירוקה" מערכת ביוב בראס עלי, הסדרי תנועה ובטיחות בתנועה, סלילת כבישים ושיקום המערכת הקיימת באושה, הסדרת צומת הכניסה לחוואלד. הפרוייקטים בתכנון הם בין השאר: הסדרת מערכת התנועה במרכז כפר חסידים, "צומת המרכולית" ביגור, טיילת נחל גדורה בכפר ביאליק, צומת הכניסה לראס עלי, שיקום כבישי חוואלד, המשך כביש הטבעת באיבטין, מערכת מים בראס עלי, גן ילדים בכפר ביאליק ועוד ועוד.

 

הועדה המקומית לתכנון ובניה

 

הועדה המקומית לתכנון ובניה עוסקת בייזום, בקרה ואישור של תכניות מתאר,
תכניות חלוקה ותשריטי חלוקה, אישור בקשות להיתרי בניה ואכיפת חוק התכנון והבניה, ייצוג המועצה והועדה בועדות התכנון המחוזיות והארציות, טיפול בתביעות פיצויים, טיפול במבנים מסוכנים, מתן מידע תכנוני, אישור ובקרה על פרוייקטים ארציים ומקומיים המתבצעים בתחומי המועצה (כבישים, מחלפים, ניקוז, ביוב, חשמל, תקשורת וכו').
כמו כן עוסקת הוועדה ברישוי בניה ופיקוח על הבניה.;בשנת 2014 התקיימו  8 ישיבות בהן נידונו  85 בקשות להיתרים, ו- 24 תכניות מתאר.

הוועדה המקומית מונה את רן ברוקנר – מהנדס הוועדה, גבי שנער – מזכיר הוועדה, ברק גבאי – אחראי רישוי בניה, פיקוח ואכיפה ונדיה גנטיוק – בודקת תכניות ואחראית על מערכת המידע הגאוגרפי - gis.


ועדת הרישוי

 

וועדת הרישוי כוללת את מהנדס הועדה ויו"ר הועדה. ועדה זו דנה אך ורק בבקשות להיתרים שהן תואמות לחלוטין לתכניות המתאר ולכן הן נידונות "במסלול הירוק".
בשנת 2014 התקיימו 8 ישיבות ועדת רישוי בהן נידונו 20 בקשות להיתרים.
ועדת הרישוי מונה את דב ישורון – יו"ר הוועדה ורון ברוקנר – מהנדס הוועדה.


פיקוח

 

תפקידו של הפיקוח לאתר בניה בלתי חוקית ולטפל בה במישור החוקי, מתן התראה בטרם נקיטת צעדים, הוצאת צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה ופתיחת תיקי חקירה המועברים ליועץ המשפטי לגבי המשך הטיפול המשפטי. התפקיד כולל הופעה בבית המשפט כעדות תביעה מטעם המדינה .
הפיקוח הוא משותף לוועדה לתכנון ובניה ולמחלקת רישוי עסקים.
על הפיקוח מופקד ברק גבאי. בקרוב אמור להצטרף פקח בניה נוסף.


רישוי עסקים בהרחבה - לחץ כאן

 

תחום רישוי העסקים פועל עפ"י חוק רישוי עסקים שמטרותיו להבטיח את שלום הציבור בתחומי הבריאות, איכות הסביבה, הבטיחות, הבטחון, וכל הכרוך בגידול ואחזקת בעלי חיים.
חוק רישוי העסקים משיק לתחום התכנון והבניה כיוון שרישיון עסק מותנה בהיתר בניה למבנה ולשימוש בו.
זאת לידיעה - עפ"י חוק, עיסוק בעסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה פלילית! על מנת לבדוק את הצורך ברישיון עסק מומלץ להגיע למשרד במועצה לבירור.
בשנת 2015 ממשיכים את הרפורמה ברישוי עסקים שהחלה ב- 2014. הרפורמה כוללת שינוי בסיווג העסקים, משך תוקף הרישיונות, ביטול רישיונות לצמיתות,  כתיבה ופרסום של מפרטים אחידים לכלל המדינה של הגורמים המאשרים למיניהם, יצירת הליך של רישוי מזורז והיא תאפשר חשיפה מוגברת של הציבור לדרישות ולמפרטים של גורמי האישור
והרשויות המקומיות. בסוף התהליך יוכל כל בעל עסק או הרוצה להקים עסק, לדעת במדויק ומראש מה הם התנאים והדרישות שעליו לעמוד בהם.
על רישוי העסקים במועצה מופקד רון לוי.