הכנות לקראת שנה"ל 1.8.18

לקראת פתיחת הלימודים בתחילת חודש ספטמבר, נעשים שיפוצים והכנות נרחבות בכל בתי הספר במועצה.
תלמידי בתי הספר אשר יגיעו בתחילת השנה, ייהנו מדשאים מטופחים,
פרחים וכמובן כיתות שברבות מהן נעשו שיפוצים.
וכל אשר הם צריכים לעשות, לשמור. לשמור ולדאוג שיהיה נעים ללכת במסדרונות ובחצר ולדאוג שימשיך ככה לאורך כל שנת הלימודים.