מחלקת גזברות וכספים

גזבר: ספי בארי

מייל: Sefib@zvulun.co.il


המחלקה אחראית למתן שרותי חשבות והנהלת חשבונות לארבעת גופים הבאים:


* המועצה האזורית זבולון (כולל לארבעת בתי הספר שבבעלותה).
* עמותת "דורות"- לחבר הותיק.
* העמותה לקידום החינוך התרבות והספורט.
* החברה הכלכלית לפיתוח זבולון.

במסגרת המשימות המוטלות ומבוצעות על-ידי המחלקה אנו עוסקים:


* הכנת הצעת תקציב לאישור מליאת המועצה.
* עדכון תקציבים והתאמתם בהתאם לשינויים נדרשים.
* ביצוע תחזית סוף שנה. מעקב ביצוע תקציבי מול גורמים שונים.
* דו"חות כספיים רבעוניים למשרד הפנים.
* מאזנים לסוף שנה.
* ניתוחים ותחשיבים לפי בקשת הממונים.
* ניהול כרטיס חו"ז לכל יישוב והתחשבנות מולו.
* מעקב ודווח תב"רים (כולל פתיחת תב"רים ולווי המסמכים עד הבאתם לאישור).
* מעקב אחר התחייבויות הממשלה להעברת כספים.
* רישום כל החומר, תשלום לספקים, רישום תקבולים, התאמות וניתוחים.
* הכנת תלושי שכר לעובדים בארבעת הגופים תוך הקפדה על יישום הסכמי שכר ותנאים סוציאליים

  ובכפוך לתנאי השלטון המקומי וע"פ הנדרש בחוק. דוו"חים למס הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי.