בוקר תוצרים בנופית

בית הספר בנופית פתח את שעריו להורים ולכל הקהילה. סופת הגשם הייתה בדיוק בשיאה אך לא הרתיעה איש מלהגיע לאירוע. לתוך שעה אחת נדחסה עשייה מגוונת של ארבעה חודשים. היה זה שיאו של תהליך 'למידה פעילה' בנושא "30 לנופית". לצד תערוכה שכללה תוצרים עיוניים ויצירתיים התקיימו בכל הכיתות 'בימות שיתוף': התלמידים הציגו בעל-פה את התהליך וכן את תוצרי הלמידה. הדיבור לפני קהל גדול היה כרוך בהכנות מרובות, מתח והתרגשות. התלמידים יכלו לאתגר ודיברו באופן קולח וחינני. לאחר מכן הפנו ההורים שאלות לתלמידים. בין היתר נשאלה במספר כיתות השאלה – "האם הייתם רוצים להמשיך ללמוד כך?" התשובה הייתה קולנית ואחידה – כן! ואכן, הייתה זו חוויה מרגשת שלא תשכח במהרה.

אלדד פורת – מנהל בי"ס נופית